De Leefstijlkliniek

voor herstel van uw gezondheid

Leefstijlgeneeskunde is een steeds belangrijker onderdeel bij de behandeling van ziekten. Maar ook met het oog op preventie spelen uw voedingspatroon, beweging en andere aspecten een grote rol.

De Leefstijlkliniek biedt specialistische kennis en focus op het bredere perspectief rondom uw herstel, specifieke wensen of klachten. Onze zorg is gericht op genezing waar mogelijk, het terugdringen van de ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het verminderen van medicatie en operaties.  

  Zorgaanbod

  U kunt bij ons terecht voor leefstijlbehandelingen waarvoor is aangetoond dat ze helpen bij het herstel van uw gezondheid, als eerste stap of als aanvulling op medicatie of een operatie.

  Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van chronische aandoeningen door de oorzaken aan te pakken, niet alleen de symptomen te bestrijden. 

  Leefstijlgeneeskunde is geen alternatieve geneeskunde, maar een integraal onderdeel van de reguliere gezondheidszorg. 

  Leefstijlgerelateerde aandoeningen

  Leefstijlfactoren spelen een grote rol bij het ontstaan en de prognose van veelvoorkomende chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en klachten van het bewegingsstelsel.

  De belangrijkste leefstijlfactoren: een ongezond voedingspatroon, roken en alcohol, weinig beweging, chronische stress, onvoldoende slaap, eenzaamheid en gebrek aan zingeving

  Therapeutische leefstijlinterventies zijn bewezen effectief voor de behandeling van leefstijlziekten.

  Herstel uw gezondheid

  • Fitter en meer energie
  • Betere kwaliteit van leven
  • Beter lichamelijk functioneren met minder pijn
  • Lager risico op diabetes, hartinfarct, beroerte en andere vaatproblemen
  • Minder kans op een operatie
  • Minder medicatie nodig
  Leefstijltraject

  Stap 1 - Contact

  Stel uw vraag of maak een afspraak.

  Stap 2 - Gezondheidsprofiel

  Bij uw eerste consult brengen we uw hulpvraag, eventuele klachten, ziektehistorie en medicatiegebruik in kaart. Op indicatie kan een lichamelijk onderzoek en/of laboratoriumdiagnostiek worden verricht.

  Stap 3 - Behandelplan

  Aan de hand van uw gezondheidsprofiel, wensen en behoeften stellen we samen met u een behandelplan op. Onze focus ligt op een doelgerichte aanpak met aandacht voor de gehele persoon.

  Stap 4 - Leefstijlinterventies

  We behandelen u met leefstijlinterventies om uw gezondheid zo goed mogelijk te herstellen en eventuele klachten te verhelpen of te verminderen. 

  Stap 5 - Follow-up

  We vervolgen de gezondheidseffecten met periodieke metingen over langere tijd. Zo nodig stellen we het plan tijdig bij. Samen met u werken we aan een duurzame verbetering van uw gezondheid en kwaliteit van leven. 

  Onze leefstijlbehandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en worden aangeboden door een team van medisch specialisten en paramedici met een brede en nuchtere kijk op gezondheid en geneeskunde.

  De Leefstijlkliniek is aangesloten bij het American College of Lifestyle Medicine, de toonaangevende beroepsorganisatie op het gebied van leefstijlgeneeskunde. 

  Doel

  Doel

  Ons doel is om leefstijlinterventies, waarvan is aangetoond dat ze werken, in de praktijk te brengen en voor u laagdrempelig toegankelijk te maken.

  Wij streven naar een duurzame vorm van geneeskunde en doen ons best om uw gezondheid en kwaliteit van leven zo goed mogelijk te verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten.