Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om u zo professioneel en nauwkeurig mogelijk te behandelen. In ons centrum hebben we strikte richtlijnen voor alle facetten van de organisatie waardoor al onze medewerkers op dezelfde manier werken. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de behandeling heeft ervaren, zo kunnen wij continu aan onze kwaliteit blijven werken. Heeft u een tip of suggestie om de aan u geboden zorg te verbeteren mail dan naar info@dlkl.nl. Wij gaan er dan mee aan de slag en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Klacht

Hoewel wij ons uiterste best doen om u vertrouwde en veilige zorg te bieden kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. Wij hopen dat ons team u zodanig het gevoel geeft dat wij open staan voor kritiek dat u dit ook direct bij ons aangeeft. Zo stelt u ons ook in de gelegenheid dit alsnog meteen naar tevredenheid op te lossen. U kunt uw klacht uiteraard ook schriftelijk bij ons indienen via info@dlkl.nl. Uw klacht wordt binnen enkele dagen in behandeling genomen, daarbij zullen we trachten samen met de direct betrokkenen tot een oplossing van de klacht te komen. Een persoonlijk gesprek kan in veel gevallen heel verhelderend zijn voor beide partijen en zo kunnen zowel de behandelaar als ons centrum leren van uw feedback.

De Geschillencommissie Zorg

Mocht u gebruik willen maken van een externe klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Zorg van De Geschillencommissie Zorg. Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Zij bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Daarnaast kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij/zij een geheimhoudingsplicht.

Als u er niet met uw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klachtenfunctionaris en leden van de klachtencommissie hebben geen toegang tot uw medische dossier en zullen altijd schriftelijk om toestemming vragen teneinde uw dossier te raadplegen indien en voor zover dat nodig is voor de oordeelsvorming. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

Op de website kunt u de volledige procedure nalezen.