Aandoeningen


Leefstijlgerelateerde aandoeningen zijn een groot en groeiend probleem: hart- en vaatziekten, diabetes type 2, sommige vormen van kanker, rug- en nekklachten, artrose en psychische stoornissen.

Leefstijlfactoren spelen een essentiële rol in het ontstaan en de prognose van deze aandoeningen: wat u eet en drinkt, hoeveel en hoe u beweegt, of u rookt, hoe u omgaat met stress, hoe veel en hoe goed u slaapt, welk gezelschap u heeft, in welke omgeving u leeft en welke betekenis u aan uw leven geeft.

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van chronische aandoeningen is duidelijk. Inmiddels weten we dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor de behandeling van veel gezondheidsklachten, in plaats van of als aanvulling op medicijnen en operaties. Leefstijlgeneeskunde richt zich niet op symptoombestrijding, maar pakt gezondheidsproblemen bij de wortel aan. Daarom is leefstijlgeneeskunde (lifestyle medicine) één van de snelst groeiende specialismen in de VS en wint dit vakgebied ook in Nederland steeds meer terrein.