terug naar overzicht

Gecombineerde leefstijlinterventie

Volledig vergoed

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op duurzame aanpassing van het voedingspatroon, lichamelijke activiteit, stressregulatie en gedragsverandering vormt het fundament in de behandeling van overgewicht en obesitas. 

Gecombineerde leefstijlinterventie

Inhoud

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een 2-jarige behandeling gericht op blijvende gewichtsvermindering en gezondheidswinst op lange termijn. Het is basisverzekerde zorg voor personen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico:

 • BMI ≥ 25 met co-morbiditeit (hypertensie of andere risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu, artrose)
 • BMI ≥ 30

U kunt zelf uw BMI berekenen en uw huisarts om een verwijzing vragen.

De GLI wordt aangeboden in samenwerking met Rijnmond Dokters, de organisatie van Rotterdamse huisartsen. 

Behandeltraject

Behandeltraject

Intake

U start met een intake bij de leefstijlcoach. Tijdens dit gesprek krijgt u ruime gelegenheid om uw verhaal te vertellen en ontvangt u gedetailleerde uitleg over de opzet van de GLI in onze kliniek. 

Ter voorbereiding op uw consult bij de arts

 • U vult een digitale obesitas vragenlijst in.
 • U maakt een overzicht van uw medische gegevens (medische voorgeschiedenis, medicatie, bloeduitslagen). U kunt dit ook opvragen bij uw huisarts.

Eerste medische consult

Tijdens het eerste consult bij de arts worden uw actuele gezondheidsproblemen in kaart gebracht. Er wordt onderzoek verricht naar de onderliggende oorzaken en bijdragende factoren van obesitas. Aan de hand hiervan stelt de arts samen met u een passend behandelplan op voor obesitas en voor gezondheidswinst op langere termijn. Onze behandeling is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. 

 • Intensieve therapeutische leefstijlinterventies vormen het fundament van de behandeling van obesitas.
 • Zo nodig wordt hier medicamenteuze behandeling aan toegevoegd.
 • Op indicatie wordt u verwezen voor bariatrische chirurgie.

Paramedische leefstijlinterventies

Met uw plan op maat gaat u vervolgens aan de slag met de leefstijlcoach, diëtist en (op indicatie) fysiotherapeut. De nadruk ligt niet alleen op aanpassing van het voedingspatroon, maar ook op verbetering van uw fysieke conditie, stressregulatie, slaap en duurzame gedragsverandering. Voor het bereiken en behouden van gewichtsverlies -met of zonder medicatie- is een omschakeling in het algehele leefpatroon essentieel.  

Medische vervolgconsulten

In het eerste jaar heeft u elke 3 maanden een vervolgconsult bij de arts. Als u medicatie krijgt voorgeschreven, dan komt u vaker op controle. Aan de hand van metingen van uw gewicht, lichaamssamenstelling, bloeddruk en cholesterol- en glucosewaarden (op indicatie) wordt de behandeling van obesitas zo nodig bijgesteld. In voorkomende gevallen kunnen we (met uw toestemming) overleg plegen met uw huisars of verwijzend specialist.

Multidisciplinair team

Multidisciplinair team

Het behandelteam bestaat uit: 

 • Dr. E. Rouwet, leefstijlarts, vaatchirurg n.p.
 • Drs. A. Wesenhagen, huisarts 
 • Drs. M. Glaubitz, leefstijlcoach
 • Mw. J. Ghorbanian, diëtist
 • Fysiotherapie Leuvehaven

Vergoeding

De GLI voor overgewicht en obesitas wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, mits u aan de voorwaarden voldoet. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Wel heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Anti-obesitas medicatie valt niet onder de GLI en wordt alleen onder strikte voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Zie ook: TARIEVEN EN VERGOEDINGEN