Tarieven & Vergoedingen

Wij vinden het belangrijk dat leefstijlgeneeskundige zorg voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij er hard aan dat u zoveel mogelijk van deze zorg uit uw zorgverzekering vergoed kunt krijgen.  


Medische zorgAanvullende verzekering
GLI

Basisverzekering (geen eigen risico)

Medische consulten in het kader van de GLI worden vergoed vanuit de GLI

DiëtetiekBasisverzekering 3 uur/jaar (wel eigen risico)
FysiotherapieAanvullende verzekering (geen eigen risico) of eigen bijdrage
Voor sommige chronische aandoeningen (o.a. artrose van heup of knie) wordt een aantal sessies fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed
BloedonderzoekEigen bijdrage
Basisverzekering (wel eigen risico) indien aangevraagd door de huisarts


  Overzicht tarieven medische zorg

  Overzicht tarieven medische zorg

  Consult arts 15 min€ 25
  Consult arts 30 min€ 50
  Consult arts 60 min€ 100

  Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

  Zorgverzekeringen kunnen de kosten voor deze zorg vergoeden uit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

  Na afloop van een consult/behandeling ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen binnen 14 dagen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dient u zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

  Vergoeding laboratoriumdiagnostiek

  Vergoeding laboratoriumdiagnostiek

  In veel gevallen is het nodig om bloedonderzoek (cholesterol, glucose, etc) te verrichten in het kader van de diagnostiek of om de effecten van een behandeling te bepalen.

  Bloedonderzoek laten wij verrichten bij Star-shl. De priklocaties vindt u hier

  De laboratoriumkosten uitgevoerd door Star-shl vindt u hier.

  De kosten voor laboratoriumdiagnostiek aangevraagd door onze artsen zijn voor uw eigen rekening en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons een factuur voor de laboratoriumdiagnostiek. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen binnen 14 dagen. Als het bloedonderzoek door uw huisarts wordt aangevraagd dan valt dit wel onder de basisverzekering en het eigen risico.