TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Zorgtype

Vergoeding

GLI

Basisverzekering

 • Hoogte vergoeding is afhankelijk van declaratieroute en zorgverzekeraar, zie uitleg hiernaast.
 • Eigen risico is niet van toepassing.

Aanvullende medische zorg

Medische consulten in het kader van de GLI worden vergoed vanuit de GLI.

Medische consulten buiten de GLI kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 • Eigen risico is niet van toepassing.
 • Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Bloedonderzoek

Zelf betalen

Diëtetiek

Basisverzekering (3 uur per kalenderjaar)

 • Eigen risico is wel van toepassing.

Fysiotherapie

Aanvullende verzekering of zelf betalen

 • Eigen risico is niet van toepassing.
 • Voor chronische aandoeningen zoals artrose van heup of knie kan een aantal sessies fysiotherapie uit de basisverzekering worden vergoed.

Leefstijlcoaching 

Coaching in het kader van de GLI wordt vergoed vanuit de GLI.  

Coaching buiten de GLI wordt niet vergoed.


  GLI

  GLI

  De GLI valt onder de basisverzekering en gaat niet ten laste van het eigen risico.

  Het tarief voor het 2-jarige GLI-programma wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van de GLI worden in aaneengesloten kwartalen gefactureerd: intake, behandelfase 1-2-3-4 en onderhoudsfase 1-2-3-4. De declaratieroute is afhankelijk van de verwijzer en verschilt tussen de zorgverzekeraars.

  Verwijzing via Rijnmond Dokters

  Dit is de meest voorkomende situatie.

  Indien u bent verwezen door een huisarts die is aangesloten bij de Rijnmond Dokters, dan sturen wij de facturen voor de GLI rechtstreeks naar de Rijnmond Dokters. Uw GLI wordt 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. 


  Verwijzing niet via Rijnmond Dokters

  Indien u bent verwezen door een huisarts die niet is aangesloten bij de Rijnmond Dokters of door een internist, dan verschilt de declaratieroute en vergoeding per zorgverzekering. In onderstaand overzicht kunt u vinden bij welke zorgverzekeraar uw verzekering hoort.

  VGZ | Menzis | ASR 

  Als u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars, dan sturen wij de facturen voor de GLI rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Uw GLI wordt volledig vergoed. 

  Achmea | ONVZ 

  Als u verzekerd bent bij Achmea of ONVZ, dan vragen we voor aanvang van de GLI met uw toestemming een machtiging voor u aan middels een online machtigingsformulier met de verwijsbrief van uw huisarts of internist. Uw GLI intake wordt pas ingepland nadat wij de toestemming van uw verzekeraar hebben; dit is doorgaans binnen 7 werkdagen. U ontvangt van ons de facturen voor de GLI. U dient de facturen zelf ter declaratie in bij Zilveren Kruis of ONVZ. Uw GLI wordt volledig vergoed. 

  CZ | DSW

  Met CZ en DSW hebben wij geen contracten. Dat betekent dat de GLI niet volledig wordt vergoed. U ontvangt van ons de facturen voor de GLI. U dient de facturen zelf ter declaratie in bij CZ of DSW. De zorgverzekeraar vergoedt de facturen gedeeltelijk. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en per polis. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar voor aanvang van de GLI. 

  GLI

  Aanvullende medische zorg

  Aanvullende medische zorg

  De kosten van medische consulten bedragen 100 euro per uur. Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd, beide brengen kosten met zich mee. Directe tijd is de tijd dat u contact hebt gehad met de arts. Indirecte tijd is de tijd die de arts besteedt aan o.a. analyseren van uw gegevens, opstellen uw behandelplan, registreren van uw gegevens in uw dossier, uitschrijven van recepten, beantwoorden van vragen via telefoon of email, overleggen met de verwijzer, regelen van verwijzingen en literatuuronderzoek. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. De totaal bestede tijd die de arts in rekening brengt, wordt afgerond op hele kwartieren.  

  Bovenstaand uurtarief is alleen van toepassing indien:

  • De vergoeding vanuit de GLI verbruikt is.
  • Uw zorg niet binnen de GLI valt.

  Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel bloedonderzoek.

  U ontvangt een factuur als bovenstaand uurtarief op u van toepassing is.


  Vergoeding kosten aanvullende medische zorg

  Zorgverzekeringen kunnen de kosten voor deze zorg vergoeden uit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Dit verschilt per zorgverzekering. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per dag en per jaar door de verzekeraar wordt toegekend. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar en overleg bij onduidelijkheid met uw behandelend arts. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dient u zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren.

  Bloedonderzoek

  Bloedonderzoek

  In veel gevallen is het nodig om bloedonderzoek (cholesterol, glucose, nierfunctie, leverfunctie, schildklierfunctie, insuline, etc) te verrichten in het kader van de diagnostiek of om de effecten van een behandeling te bepalen.

  Bloedonderzoek laten wij verrichten bij Star-shl. De priklocaties vindt u hier

  De laboratoriumkosten uitgevoerd door Star-shl vindt u hier.


  Vergoeding kosten bloedonderzoek

  De kosten voor bloedonderzoek aangevraagd door onze artsen zijn voor uw eigen rekening en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons een factuur voor de laboratoriumkosten. Bloedonderzoek aangevraagd door uw huisarts valt onder de basisverzekering en het eigen risico. 

  Diëtetiek | Fysiotherapie

  Diëtetiek | Fysiotherapie

  Voor de kosten, mogelijkheden voor vergoeding en vragen over facturering van eventuele aanvullende dieetbehandeling en/of oefentherapie verwijzen we u naar de betreffende diëtist en/of fysiotherapeut.  

  Leefstijlcoaching

  Leefstijlcoaching

  U heeft de mogelijkheid om het GLI-traject aan te vullen met extra coaching op gezondheid en persoonlijk leiderschap door onze gedragstherapeut/leefstijlcoach. Dit kan alleen als uw vergoeding vanuit de GLI al verbruikt is en is op aanvraag.