Verwijzers


U kunt uw patiënt naar ons verwijzen voor evidence-based leefstijlinterventies ter preventie en behandeling van veel voorkomende chronische aandoeningen en herstel van gezondheid. Wij werken volgens de reguliere richtlijnen en zorgstandaarden voor de diverse chronische aandoeningen. Daarbij maken we de vertaalslag tussen wetenschappelijke kennis en dagelijkse praktijk om een blijvend gezondheidsresultaat te boeken.

Aangezien leefstijlgeneeskunde een relatief nieuw terrein is binnen de geneeskunde dat volop in ontwikkeling is, kunnen we in voorkomende gevallen gebruik maken van behandelmethoden die nog niet in de richtlijnen en zorgstandaarden zijn opgenomen, mits er voldoende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur zijn voor hun effectiviteit en veiligheid.

De Leefstijlkliniek

De Leefstijlkliniek

Stichting De Leefstijlkliniek is een zelfstandig medisch centrum gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde in Rotterdam. Ons doel is om leefstijlinterventies waarvan is aangetoond dat ze werken voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken. Wij streven een duurzame vorm van geneeskunde na en doen ons best om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom hebben we ons centrum opgezet als een stichting, zonder winstoogmerk. Wij werken met eerlijke prijzen voor hen die voor ons werken en voor hen die van onze diensten gebruik maken.

Onze uitgangspunten 

 • No-nonsense leefstijlgeneeskunde. Feiten, geen fabels 
 • Multidisciplinair team van ervaren medisch specialisten en paramedici met tijd, aandacht en kennis over de grenzen van een enkel vakgebied heen
 • Doelgerichte leefstijlprogramma’s gebaseerd op actuele medisch-inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten en gericht op bevordering van zelfmanagement
 • Laagdrempelig intercollegiaal overleg
 • Medische verslaglegging binnen 24 uur
 • Afspraken ook ’s avonds en in het weekend. Geen wachttijden

Team

Dr. Ellen Rouwet

Chirurg
Arts voor leefstijlgeneeskunde
BIG 89056146401

Drs. Imca Cohen

Anesthesioloog-pijnspecialist
Arts voor integrale geneeskunde
BIG 09020486301

Dr. Andrei Tintu

Specialist laboratoriumgeneeskunde

Joran Broer BSc

Diëtist, sportdiëtist
Leefstijlcoach

Sarah van Duijn MSc

Fysiotherapeut
Klinisch gezondheidswetenschapper
BIG 29919461304

Patiënten kunnen bij ons terecht voor leefstijlinterventies voor o.a. de volgende aandoeningen:

 • Overgewicht & obesitas 
  Wij bieden het GLI-programma 'De BeweegKuur' van het Huis voor Beweging aan in samenwerking met de IZER zorggroep in Rotterdam. Dit GLI-programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. De GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. (BMI ≥ 25 met comorbiditeit of BMI ≥ 30)
 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes type 2
 • Reumatische aandoeningen
 • Musculoskeletale klachten
 • Chronische pijn

Ook kunnen patiënten bij ons terecht voor:

 • Voedingsadvies en diëtetiek
 • Stoppen met roken programma
 • Preventieve gezondheidscheck
 • Beweegadvies
 • Yoga
 • Pilates
 • Mindfulnesstraining

Verwijzing

Verwijzing

U kunt patiënten digitaal naar ons verwijzen via beveiligde portals:

 • ZorgDomein
 • VIPLive 

Ook kan uw patiënt zelf contact met ons opnemen en een papieren verwijsbrief bij het eerste bezoek meenemen. Patiënten kunnen bij ons ook terecht zonder verwijzing.

Voor een overzicht van onze tarieven en de mogelijke vergoedingen vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering verwijzen we u graag naar de pagina Tarieven.