TEAM

De Leefstijlkliniek is een zelfstandig medisch centrum zonder winstoogmerk in hartje Rotterdam. Ons team bestaat uit ervaren artsen en paramedici met een brede en nuchtere kijk op geneeskunde. Ons doel is het bevorderen van gezondheid en het terugdringen van ziektelast en zorgvraag. Wij staan voor integratie van wetenschappelijk onderbouwde leefstijlgeneeskunde binnen de reguliere gezondheidszorg.

U kunt bij ons terecht als eerste stap of ter aanvulling op de zorg van uw huisarts of medisch specialist. De behandelingen die wij bieden zijn afgestemd op uw gezondheidstoestand, wensen en mogelijkheden en op een manier die bij u past. Naast leefstijlinterventies en medicatie kunnen we ook gebruik maken van integrale behandelmethoden. Wij zijn niet gericht op symptoombestrijding, maar pakken gezondheidsproblemen bij de wortel aan.

Mw. T. van Hassel

Mw. T. van Hassel

Assistent

Tamara is de assistente van De Leefstijlkliniek. Zij stroomlijnt de dagelijkse werkzaamheden zodat de zorgprofessionals zich kunnen richten op patiëntenzorg. Met rust en structuur zorgt zij ervoor dat alles soepel verloopt. Tamara is uw eerste aanspreekpunt in de kliniek.

Dr. E. Rouwet

Dr. E. Rouwet

Leefstijlarts
Vaatchirurg niet-praktiserend
BIG 89056146401

Ellen Rouwet studeerde geneeskunde en promoveerde in de fysiologie aan de Universiteit Maastricht. In 2009 rondde zij haar opleiding tot vaatchirurg af in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Daarna heeft zij 10 jaar als vaatchirurg gewerkt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Tijdens haar werk als medisch specialist is zij zich steeds meer gaan toeleggen op leefstijlgeneeskunde ter behandeling van hart- en vaatziekten. Ook heeft zij door middel van wetenschappelijke publicaties en onderzoeksprojecten en als lid van richtlijn commissies bijgedragen aan de ontwikkeling en de praktische toepassing van dit vakgebied.

Gezien haar positieve ervaringen met de inzet van leefstijlinterventies voor zowel de behandeling als de preventie van chronische aandoeningen heeft zij in 2019 haar expertise verlegd van chirurgie naar leefstijlgeneeskunde. Zij is gecertificeerd als leefstijlarts door de International Board of Lifestyle Medicine en volgt momenteel een vervolgopleiding tot obesitas-arts bij de American Board of Obesity Medicine.

In 2020 heeft zij De Leefstijlkliniek opgericht, een non-profit centrum voor leefstijlgeneeskunde in Rotterdam. Hier zet zij wetenschappelijk onderbouwde leefstijlinterventies in voor de behandeling van cardiometabole aandoeningen (obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type 2) zo nodig in combinatie met medicatie. 

Naast haar werkzaamheden als arts verricht zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leefstijlgeneeskunde als universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum.

Als bevlogen yogabeoefenaar en -docent is haar andere grote passie de toepassing van yoga met een therapeutisch focus binnen de moderne geneeskunde.

Drs. I. Cohen

Drs. I. Cohen

Anesthesioloog-pijnspecialist
Arts voor integrale geneeskunde
BIG 09020486301

Na mijn studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en mijn specialisatie anesthesiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum heb ik jarenlang gewerkt als anesthesioloog in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Sinds 2017 werk ik als waarnemend anesthesioloog bij de Bergman Clinics.

Als anesthesioloog ligt een deel van mijn interesse bij de pre-operatieve voorbereiding, stressreductie rondom een operatie en het bewustzijn. Keer op keer zie ik hoe groot de invloed van een goede voorbereiding, leefstijl en “mindset” is op gezondheid en herstel na een operatie. Maar dit geldt ook voor pijnreductie en chronische aandoeningen.

Vanuit die interesse ben ik meerdere opleidingen gaan volgen waaronder een intuïtieve communicatietraining voor artsen, cursussen bij Rigpa Nederland, centrum voor Tibetaans boeddhisme en een 3-jarige opleiding symbolische psychologie van Jung. De 2-jarige opleiding voor integrale- en leefstijlgeneeskunde en de opleiding tot orthomoleculair therapeut heb ik in 2020 afgerond. Daarnaast heb ik mijn aantekening pijngeneeskunde behaald, ben ik mij gaan verdiepen in het darm-microbioom en ben ik acupuncturist. Patiënten kunnen bij mij terecht in De Leefstijlkliniek voor chronische pijnbestrijding, behandeling van slaapstoornissen, darmmicrobioom analyse en mind-body geneeskunde.

Drs. A. Wesenhagen

Drs. A. Wesenhagen

Huisarts
BIG 09917879601

Sinds de afronding van de huisartsenopleiding aan het Leids Universitair Medisch Centrum in 2019, werk ik als waarnemend huisarts. Als huisarts heb ik talloze patiënten gezien die worstelen met obesitas en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Het wetenschappelijk bewijs is geleverd dat leefstijlgeneeskunde een unieke kans biedt om een aanzienlijk verschil te maken in het leven van patiënten door de onderliggende oorzaken van chronische ziekten aan te pakken. Daarom heb ik mij verdiept in leefstijl- en obesitasgeneeskunde. 

Drs. M. Glaubitz

Drs. M. Glaubitz

Leefstijlcoach

Tijdens mijn studies technische bedrijfskunde en toegepaste communicatiewetenschappen werd de verdere basis gelegd van mijn carrière: het bestuderen van gedrag en het realiseren van (gedrags)verandering. In eerste instantie als consultant, trainer en coach in het bedrijfsleven. Sinds 2009 ook op het gebied van (preventieve) gezondheid. Ik volgde een aanvullende opleiding tot leefstijlcoach bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid en diverse trainingen op psychosociaal vlak. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland.


Zowel in het werk als in mijn nabije omgeving heb ik gezien hoe dagelijkse leefgewoonten van invloed zijn op onze gezondheid. In positieve zin, maar ook in negatieve zin. Het effect bouwt zich langzaam op. Soms heb je het niet eens door. Is een gewoonte niet effectief voor je, dan werkt het klachten in de hand. Natuurlijk wil je dat liever niet, maar wat als je wél klachten krijgt? Welke positieve invloed heb je zelf op je gezondheid? Hoe maak je het jezelf daarbij zo gemakkelijk mogelijk? Hoe houd je vol? Daarin heb ik me gespecialiseerd.


Mijn kracht ligt in het kunnen luisteren naar wat er wordt verteld en wat er níet wordt verteld. In het kunnen inspireren, motiveren en aanleren. Daarbij maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden en werk ik vanuit een open en nieuwsgierige blik. Want elk mens is uniek. Samen aan de slag met wat voor jou het beste werkt. Toekomstgericht. Voor een zo gezond mogelijk leven. Ik heb gezien hoeveel invloed je zelf kunt hebben op je kwaliteit van leven. Je bent vaak tot meer in staat dan je in eerste instantie denkt. Laten we ervoor gaan!

Mw. J. Ghorbanian

Mw. J. Ghorbanian

Geregistreerd diëtist

Jasmin Ghorbanian heeft diëtetiek gestudeerd aan de Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek. Sinds 2011 werkte zij als diëtiste achtereenvolgens bij Jennifer Ross JR Dietetics Amsterdam, Ready for Change eetstoornissen kliniek, Mijn Diëtist praktijk Den Haag, Medisch Centrum Kinderplein, Verzorgingstehuis en revalidatiecentrum Flevohuis Amsterdam en Dietheek.

Sinds 2016 heeft Jasmin een eigen diëtistenpraktijk Daily Green. In 2021 publiceerde zij het boek Porties in Zicht, een handige tool voor behandelaars op het gebied van voeding en gezondheid om inzicht te krijgen in de werkelijke voedingsinname en efficiënter en accurater afnemen van voedingsanamneses. Jasmin is werkzaam in diverse Rotterdamse huisartsenpraktijken en is sinds 2022 als diëtist in De Leefstijlkliniek betrokken bij de behandeling van patiënten met obesitas. 

Jasmin is gespecialiseerd in plantaardige voeding en behandeling van eetstoornissen en eetproblemen. Zij hanteert een ‘non-diet approach’ waarbij het ontwikkelen van een evenwichtige en duurzame relatie met eten in plaats van diëten centraal staat. Haar focus ligt op een verschuiving naar meer onbewerkte en plantaardige voeding. 

Drs. H. van Driel

Drs. H. van Driel

GZ-psycholoog | Psychotherapeut
BIG 49050081725 | BIG 69050081716

Helen van Driel heeft klinische- en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1995 werkt zij als GZ-psychologe en heeft zij naast haar werk de postdoctorale opleiding tot psychotherapeute gedaan bij de RINO Groep te Utrecht. Zij werkte achtereenvolgens voor: polikliniek psychiatrie van het Erasmus MC, Carels Psychotherapie, afdeling KNO/Audiologie van het Erasmus MC, medical department van ExxonMobil, DuPont de Nemours en Movir.

Sinds 2006 heeft Helen een eigen psychotherapiepraktijk "De Appel". Zij is gespecialiseerd in de behandeling van slaapstoornissen, depressie, angststoornissen en tinnitus. De Appel werkt al jarenlang samen met de huisartsen in de regio, de afdeling KNO/Audiologie van het Erasmus MC en Codarts. Helen verzorgt in De Leefstijlkliniek de cursus Beter Slapen?. 

Voor meer informatie: https://www.psychotherapiepraktijkdeappel.nl

Dr. A. Tintu

Dr. A. Tintu

Specialist laboratoriumgeneeskunde

Andrei Tintu studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en promoveerde in 2007 op het gebied van de cardiovasculaire ontwikkelingsbiologie. Hij zette zijn onderzoekscarrière voort in het Max Delbrück Center for Molecular Medicine te Berlijn. In 2013 rondde hij zijn opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie af in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waar hij sindsdien werkzaam is als specialist laboratoriumgeneeskunde. Zijn aandachtsgebieden zijn point-of-care testing en laboratoriumautomatisering.