terug naar overzicht

Spreekuur diëtetiek

Volledig vergoed


Voeding is een van de krachtigste hulpmiddelen om chronische ziekten te stoppen. U kunt bij ons terecht voor professioneel en praktisch voedingsadvies op basis van recente wetenschappelijke inzichten voor preventie en behandeling van veel voorkomende gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes type 2. Samen met u gaan wij op zoek naar een voedingspatroon dat bij u past en uw gezondheid herstelt. Zodat u zich fit voelt en zo min mogelijk medicatie nodig hebt.

Spreekuur diëtetiek

Inhoud

Eat real food. Not too much. Mostly plants. 

Ons voedingspatroon bepaalt het meest hoe lang we leven en of we lichamelijke beperkingen krijgen of niet. Daarom gaan wij uit van een pragmatische, no-nonsense benadering van voeding en eten. In talloze onderzoeken is aangetoond dat een volwaardig, overwegend plantaardig voedingspatroon de beste manier is om chronische ziekten te voorkomen, te stoppen en soms zelfs om te keren. Overwegend plantaardig betekent dat plantaardig voedsel de basis vormt met af en toe wat vlees of vis als u dat wilt. Het Mediterrane voedingspatroon is hier een goed voorbeeld van. U zult merken dat u zich fysiek fitter voelt en meer energie krijgt. 

Voeding als medicijn

Voeding als medicijn

U kunt bij ons terecht voor een persoonlijk voedingsplan als onderdeel van de reguliere behandeling van aandoeningen zoals:

  • Diabetes type 1 en 2
  • Hart- en vaatziekten
  • Hoge bloeddruk
  • Hoog cholesterol
  • Maag- en darmklachten
  • Gewrichtsklachten
  • Allergieën
  • Vermoeidheidsklachten

Daarnaast kan onze diëtist u begeleiden bij afvallen en voedingsadviezen geven voor (wedstrijd) sport, zoals hardlopen, wielrennen en krachtsport.

Uw eerste bezoek is een uitgebreid consult bij onze diëtist waarbij uw gezondheidsproblemen en voedingspatroon in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan stelt hij voor u een persoonlijk voedingsplan op. Tijdens het vervolgtraject wordt u intensief begeleid door de diëtist. Indien nodig kan ook een van onze artsen hierbij geraadpleegd worden.  

Tarieven

Eerste consult (60 min)

€ 60

Vervolgconsult (30 min)

€ 30

Vergoeding

Voedingsadvies door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Uw eigen risico is wel hierop van toepassing. Indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ (b.v. voor diabetes, COPD of cardiovasculair risicomanagement), dan hoeft u geen eigen risico te betalen. 

U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist gebruik maken van dieetadvies. Dit wordt echter niet in alle gevallen vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na of directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed.

Soms zijn de eerste drie uur voedingsadvies niet voldoende voor het gewenste resultaat. Extra consulten kunnen eventueel vergoed worden uit de aanvullende verzekering.