terug naar overzicht

Voedingsadvies

Volledig vergoed


Voeding is een van de krachtigste hulpmiddelen om chronische ziekten te stoppen. Er zijn voedingspatronen waarvan bewezen is dat ze onze belangrijkste leefstijlziekten, zoals hartinfarct, hoge bloeddruk en diabetes type 2, kunnen voorkomen, behandelen en omkeren.

Wij bieden professioneel voedingsadvies voor preventie en behandeling van veel voorkomende chronische gezondheidsproblemen. Samen met u gaan wij op zoek naar een voedingspatroon dat bij u past en uw gezondheid herstelt. 

Voedingsadvies

Inhoud

Wat we eten heeft grote gezondheidseffecten, zowel op het ontstaan als op het beloop van veel chronische ziekten. Volgens de grootste analyse van leefstijlfactoren ooit - de Global Burden of Disease Study - bepaalt ons voedingspatroon het meest hoe lang we leven en of we lichamelijke beperkingen zullen krijgen of niet.

Door de stortvloed van verwarrende en tegenstrijdige berichten over voeding in de pers en op het internet is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen bewezen voedingseffecten en 'fake news'. Ons doel is om u te helpen op basis van recente wetenschappelijke inzichten uit voedings- en gezondheidsonderzoek, op een manier die praktisch en begrijpelijk is en waar u werkelijk beter van wordt. 

Wij bieden voedingsinterventies als onderdeel van de behandeling van een aantal veel voorkomende aandoeningen ('Voeding als medicijn').

Daarnaast kunt u bij onze diëtist terecht voor begeleiding bij afvallen en voedingsadviezen voor (wedstrijd) sport, zoals fitness, hardlopen, wielrennen en krachtsport.

Volwaardig, overwegend plantaardig 

Wij zijn niet dogmatisch, maar bieden een pragmatische, no-nonsense benadering van voeding en eten: “Eat real food. Not too much. Mostly plants.” In talloze onderzoeken is aangetoond dat een volwaardig, overwegend plantaardig, voedingspatroon de beste manier is om chronische ziekten te voorkomen, te stoppen en soms zelfs om te keren. Overwegend plantaardig betekent dat plantaardig voedsel de basis vormt met af en toe wat vlees of vis als u dat wilt. Het Mediterrane voedingspatroon is hier een goed voorbeeld van. U zult merken dat u zich fysiek fitter voelt en meer energie krijgt. 

Voeding als medicijn

Voeding als medicijn

U kunt bij ons terecht voor een persoonlijk voedingsplan als onderdeel van de reguliere behandeling van aandoeningen zoals:

  • Diabetes (type 1 en 2)
  • Hart- en vaatziekten
  • Hoge bloeddruk of hoog cholesterol
  • Maag- en darmklachten
  • Gewrichtsklachten
  • Allergieën
  • Vermoeidheidsklachten

Uw eerste bezoek is een uitgebreid consult bij onze diëtist waarbij uw gezondheidsproblemen en voedingspatroon in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan stelt hij voor u een persoonlijk voedingsplan op. Tijdens het vervolgtraject wordt u intensief begeleid door de diëtist. Indien nodig kan ook een van onze artsen hierbij geraadpleegd worden.  

Tarieven

Eerste consult (60 min)

€ 60

Vervolgconsult (30 min)

€ 30

Vergoeding

Voedingsadvies door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Uw eigen risico is wel hierop van toepassing. Indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ (b.v. voor diabetes, COPD of cardiovasculair risicomanagement), dan hoeft u geen eigen risico te betalen. 

U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist gebruik maken van dieetadvies. Dit wordt echter niet in alle gevallen vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na of directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed.

Soms zijn de eerste drie uur voedingsadvies niet voldoende voor het gewenste resultaat. Extra consulten kunnen eventueel vergoed worden uit de aanvullende verzekering.