Inhoud

Langdurig bestaande slaapproblemen kunnen zich uiten door moeilijk in slaap komen en/of tussentijds wakker worden, het gevoel niet uitgerust te zijn of niet voldoende te hebben geslapen of het “piekerknopje” dat niet uit wil. 

Slaap is van levensbelang om lichamelijke en psychisch te herstellen. Een langdurig tekort aan slaap verstoort ons functioneren en heeft invloed op o.a. ons brein, ons hart en ons afweersysteem.

Bekende klachten bij een tekort aan slaap zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Daarnaast is slaaptekort geassocieerd met een verhoogd risico op overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of dementie.

Chronische slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Deze oorzaken kunnen zowel van lichamelijke als emotionele aard zijn, zoals een tekort aan bepaalde voedingsstoffen voor de aanmaak van ons slaaphormoon, pijn, overgewicht, stress, piekeren, een laaggradige ontsteking of een verstoring van ons bioritme (dag-nacht ritme).

Werkwijze

Werkwijze

De intake is een medisch consult van 60 minuten bestaande uit een uitgebreide anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het doel is om uw gezondheidsklachten en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Vanzelfsprekend staan hierbij uw wensen en zorgvraag centraal.

Voor uw eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te brengen:

  • Legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst
  • Onderzoeksuitslagen en diagnoses die door uw huisarts of specialist zijn gesteld (indien van toepassing)

Na het intakegesprek kan eventueel aanvullend laboratorium onderzoek verricht worden.

Een behandeling kan bestaan uit leefstijladviezen voor slaaphygiëne, het (tijdelijk) gebruik van natuurlijke (voedings)stoffen om eventuele tekorten aan te vullen of ter ondersteuning van de slaap en mind-body technieken zoals meditatie/visualisatie of yoga. Verbetering van de slaapkwaliteit staat voorop bij een behandeling en vooral: wat kunt u zelf doen! 

Wij werken op consultatieve basis. Dat betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt voor aanvullende geneeskundige zorg die u bij uw huisarts of specialist niet krijgt. Uw huisarts en/of specialist doen de gewone medische zorg, blijven uw medicatie voorschrijven, verwijzen u door naar een specialist en vragen aanvullende onderzoeken aan. U heeft dus twee of meer artsen naast elkaar. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. Indien u naar ons verwezen bent door uw huisarts of specialist, dan kan deze schriftelijk door ons worden geïnformeerd indien u daar toestemming voor geeft. 

Drs. I. Cohen

Drs. I. Cohen

Imca Cohen studeerde geneeskunde en specialiseerde zich in de anesthesiologie. Van 1994 tot 2014 werkte zij als anesthesioloog in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Sinds 2014 werkt zij als freelance anesthesioloog. Daarnaast heeft zij van 2015-2020 bij de Rugpoli gewerkt als anesthesioloog-pijnspecialist; de aantekening pijngeneeskunde behaalde zij in 2017. In 2020 heeft zij zich aangesloten bij De Leefstijlkliniek.

Tarieven

Consult arts 15 min€ 25
Consult arts 30 min€ 50
Consult arts 60 min€ 100

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Zonder tijdige afmelding wordt het no-show tarief (€ 50) in rekening gebracht.

Vergoeding

Zorgverzekeringen kunnen de kosten voor deze zorg vergoeden uit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult/behandeling ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen binnen 14 dagen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van deze zorg, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren.