Gedeeltelijk vergoed


Yogatherapie is de professionele toepassing van yogatechnieken – fysieke oefeningen, ademhalingstechnieken, meditatie en meer - om klachten te verhelpen en gezondheid te bevorderen. De effectiviteit van yogatherapie als complementaire behandelmethode is o.a. aangetoond voor lage rugpijn, artrose en artritis, osteoporose, nek- en schouderklachten, hoofdpijn, hart- en vaatziekten, ademhalingsklachten en stressklachten.

Yogatherapie

Inhoud

Het yogische gezondheidsmodel is uniek omdat het de hele mens behandelt in plaats van elk lichaamsdeel of systeem afzonderlijk te beschouwen. Naast fysieke oefeningen en ademhalingstechnieken, biedt yoga ook mindfulness, meditatie en filosofische aspecten om praktisch en actief op verschillende niveaus aan uw gezondheid te werken. Yogatherapie is niet alleen gericht op symptoombestrijding, maar pakt ook de onderliggende oorzaken aan.  

Klachten van het houding- en bewegingsapparaat kunnen vaak succesvol worden behandeld met therapeutische toepassingen van yoga. Een goed voorbeeld van yogatherapie als effectieve, veilige en kostenbesparende mind-body benadering is het 12-weekse ‘Yoga for Healthy Lower Backs’ programma. Dit programma wordt in de UK aanbevolen voor de behandeling van lage rugpijn (NICE, Public Health England). In dit gestructureerde oefenprogramma leren deelnemers met chronische rugpijn methoden om hun pijn te verminderen en hun comfort, gezondheid en welzijn op lange termijn te verbeteren. Ook voor andere chronische aandoeningen zijn de positieve gezondheidseffecten van yoga in diverse wetenschappelijke studies aangetoond. 

Dr. Ellen Rouwet

Dr. Ellen Rouwet

Ellen heeft jarenlange ervaring als chirurg en een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond met meer dan 50 publicaties in internationale medische tijdschriften. Zij heeft haar carrière voortgezet als arts integrale & leefstijlgeneeskunde en is tevens gecertificeerd in yogatherapie. Zij is als universitair docent verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum. Haar passie is de toepassing van yoga met een therapeutisch focus binnen de moderne geneeskunde om uw gezondheidsdoelen te bereiken.

Werkwijze

Werkwijze

Het intakeconsult van 60 minuten bestaat uit een medische anamnese en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Het doel is om uw gezondheidsklachten en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Vanzelfsprekend staan hierbij uw wensen en zorgvraag centraal. Voor uw eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te brengen:

  • Legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst
  • Onderzoeksuitslagen en diagnoses die door uw huisarts of specialist zijn gesteld (indien van toepassing)
  • Comfortabele kleding waarin u makkelijk kunt bewegen

Tijdens de behandelsessies gaan we aan de slag met de praktische uitvoering. Een oefenprogramma voor thuis maakt onderdeel uit van de behandeling. 

Tarieven

Intakeconsult (60 min) 

€ 100

Vervolgsessie (60 min)

€ 50 *

* Tijdelijk gereduceerd tarief

Vergoeding

De kosten voor behandeling kunt u mogelijk vergoed krijgen uit de aanvullende zorgverzekering voor alternatieve geneeswijzen. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van onze consulten vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren.