terug naar overzicht

Spreekuur integrale & leefstijlgeneeskunde

Gedeeltelijk vergoed


U kunt bij ons terecht voor gedegen medisch advies en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, stressklachten en klachten aan het houding- en bewegingsapparaat (rugpijn, nek- en schouderpijn, gewrichtsklachten, etc). Ook kunnen wij u persoonlijk ondersteunen rondom een operatie, zodat u zo voorspoedig mogelijk herstelt. 

Vanuit onze achtergrond in de reguliere klinische geneeskunde maken wij gebruik van behandelmethoden uit de leefstijlgeneeskunde en de integrale geneeskunde. Als eerste stap of ter aanvulling op de behandeling bij uw huisarts of in het ziekenhuis. 

Wij nemen ruim de tijd, luisteren goed naar u en zetten alle medische gegevens op een rij. We denken met u mee en leggen alles uit in heldere taal, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Als we de expertise in huis hebben, dan kunnen we u zelf behandelen. Zo niet, dan verwijzen we u graag door naar andere zorgverleners waar wij vertrouwen in hebben.

Wij werken op consultatieve basis. Dat betekent dat wij aanvullende geneeskundige zorg bieden die u bij uw huisarts of specialist niet kunt krijgen. Uw huisarts en/of specialist doen de gewone medische zorg, blijven uw medicatie voorschrijven, verwijzen u door naar een specialist en vragen aanvullende onderzoeken aan. U heeft dus twee of meer artsen naast elkaar. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. Indien u naar ons verwezen bent door uw huisarts of specialist, dan kan deze na het consult schriftelijk door ons worden geïnformeerd indien u daar toestemming voor geeft. 

Spreekuur integrale & leefstijlgeneeskunde

Certificering

 • Algemene chirurgie & vaatchirurgie
 • Integrale & leefstijlgeneeskunde
 • Yogatherapie

Speerpunten 

 • Hart- en vaatziekten
 • Musculoskeletale aandoeningen

Certificering

 • Anesthesiologie
 • Pijngeneeskunde
 • Palliatieve geneeskunde 
 • Integrale geneeskunde 

Speerpunten 

 • Chronische pijnbestrijding
 • Peri-operatieve zorg
 • Mind-body geneeskunde
 • Preventieve geneeskunde  

Tarieven

Intake consult

60 min


€ 100

Vervolgconsult

15 min (kort)

30 min (standaard)

60 min (lang)


€ 25

€ 50

€ 100

Telefonisch/video/email consult

Korte vraag

Langer dan 10 min


Gratis

€ 15

per 10 min

No-show

€ 50

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Zonder tijdige afmelding wordt het no-show tarief in rekening gebracht.

Voor mensen met een ontoereikend inkomen kunnen wij in overleg gereduceerde tarieven hanteren.

Vergoeding

Zorgverzekeringen vergoeden kosten voor deze medische consulten uit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van onze consulten vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

Uitzondering hierop vormen de consulten die onderdeel zijn van de gecombineerde leefstijlinterventie voor overgewicht (GLI). Deze worden vanuit de basisverzekering vergoed en rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.