terug naar overzicht

Medisch advies & begeleiding

Gedeeltelijk vergoed


U kunt bij ons terecht voor (aanvullende) leefstijlbehandeling van hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes type 2, rugklachten, gewrichtsklachten, chronische pijn, stress-gerelateerde klachten en andere gezondheidsproblemen. Ook kunnen wij u persoonlijk ondersteunen rondom een operatie, zodat u zo voorspoedig mogelijk herstelt. 

Wij nemen ruim de tijd, luisteren goed naar u en zetten alle medische gegevens op een rij. We denken met u mee en leggen alles uit in heldere taal, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Als we de expertise in huis hebben, dan kunnen we u zelf behandelen. Zo niet, dan verwijzen we u graag door naar andere zorgverleners waar wij vertrouwen in hebben.

Wij werken op consultatieve basis. Dat betekent dat wij aanvullende leefstijlgeneeskundige zorg bieden die u bij uw huisarts of specialist niet kunt krijgen. Uw huisarts en/of specialist doen de gewone medische zorg, blijven uw medicatie voorschrijven, verwijzen u door naar een specialist en vragen aanvullende onderzoeken aan. Daarnaast komt u bij ons voor leefstijlgeneeskundige zorg.

U heeft dus twee of meer artsen naast elkaar. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. Indien u naar ons verwezen bent door uw huisarts of specialist, dan wordt deze binnen 24 uur na het consult schriftelijk door ons geïnformeerd. Wij zullen het informeren van uw huisarts of specialist samen met u bespreken.

Certificering

 • Algemene chirurgie
 • Vaatchirurgie
 • Leefstijlgeneeskunde
 • Integrale geneeskunde
 • Yogatherapie

Speerpunten 

 • Hart- en vaatziekten
 • Musculoskeletale aandoeningen
 • Mind-body geneeskunde

Certificering

 • Anesthesiologie
 • Pijngeneeskunde
 • Palliatieve geneeskunde 
 • Integrale geneeskunde 

Speerpunten 

 • Chronische pijnbestrijding
 • Peri-operatieve zorg
 • Mind-body geneeskunde
 • Preventieve geneeskunde  

Tarieven

Eerste consult

Intake 60 min


€ 100

Vervolgconsult

30 min (standaard)

60 min (lang)

15 min (kort)


€ 50

€ 100

€ 25

Telefonisch / E-mail consult

Korte vraag

Langer dan 10 min


Gratis

€ 15

per 10 min

No-show

€ 55

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Zonder tijdige afmelding wordt het no-show tarief in rekening gebracht.

Voor mensen met een ontoereikend inkomen kunnen wij in overleg gereduceerde tarieven hanteren.

Vergoeding

Alle zorgverzekeringen vergoeden kosten voor onze medische consulten uit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per pin of banktransactie te voldoen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van onze consulten vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

Uitzondering hierop vormen de consulten die onderdeel zijn van de gecombineerde leefstijlinterventie voor overgewicht (GLI). Deze worden vanuit de basisverzekering vergoed en rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.