terug naar overzicht

Hart- en vaatziekten

Gedeeltelijk vergoed

Gezonde leefgewoonten zijn uw beste wapen om hart- en vaatziekten te bestrijden. Niet alleen ter preventie, maar ook wanneer u al een probleem met uw hart of bloedvaten heeft, is aanpassing van de leefstijl dé manier om te herstellen en complicaties te voorkomen.

Inhoud

Hart- en vaatziekten (HVZ) is een algemene term voor aandoeningen die het hart of de bloedvaten betreffen, zoals hartinfarct, beroerte, hartfalen, hartritmestoornis, perifeer vaatlijden (b.v. etalagebenen) en aneurysma (b.v. van de aorta). Nederland telt nu ongeveer 1,5 miljoen personen met HVZ en één op de vier mensen overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 

Leefstijlfactoren bepalen meer dan 80% van het risico op HVZ en sterfte door HVZ: roken, overgewicht, ongezonde voeding, te weinig beweging, te veel stress, te weinig rust, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes. Hart- en vaatziekten kunnen grotendeels worden voorkomen door een gezond leefpatroon. 

Er is ruimschoots bewijs dat met leefstijlinterventies grote winst te behalen valt in de behandeling van HVZ. Dat betekent dat u zelf veel invloed heeft op deze ziekten. Door structurele aanpassingen in uw dagelijkse leefpatroon kunt u veel hart- en vaatproblemen voorkomen en het onderliggende ziekteproces van atherosclerose (slagaderverkalking) remmen.

Als u al een hart- of vaatziekte heeft, kunt u de kans op complicaties verkleinen door niet te roken, veel meer te bewegen, volwaardig en overwegend plantaardig voedsel te eten, niet te zwaar te worden, te leren omgaan met stress en meer rust in uw leven in te bouwen.

De gunstige effecten van leefstijlinterventies voor HVZ zijn aangetoond in talloze onderzoeken. Een aantal voorbeelden:

  • Zelfs mensen met een erfelijke aanleg voor HVZ hebben 50% minder kans op een hartinfarct door een gezonde leefstijl.
  • Fysiek actieve personen hebben 30% minder kans op een hartinfarct.
  • Vrouwen die zich houden aan de richtlijnen voor gezonde voeding hebben een veel lager risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte en minder kans te overlijden aan HVZ dan vrouwen die geen gezond voedingspatroon volgen.
  • Patiënten die na een hartinfarct een hartrevalidatie programma volgen, verkleinen het risico op een tweede hartinfarct en hebben 35% minder kans te overlijden binnen enkele jaren na hun eerste infarct.
  • Een vegetarisch voedingspatroon halveert de kans op een beroerte.
  • Gesuperviseerde looptherapie is de behandeling van eerste keus voor patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen); 80% van de patiënten heeft daarna geen dotterbehandeling of vaatoperatie nodig.  

Elke medische richtlijn adviseert leefstijlinterventies als een essentieel onderdeel van de behandeling van mensen met een hart- of vaatziekte of een verhoogd risico daarop. Wij brengen deze adviezen in de praktijk en helpen u bij het optimaliseren van uw cardiovasculaire gezondheid.

Werkwijze

Werkwijze

De intake is een medisch consult van 60 minuten bestaande uit een uitgebreide anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het doel is om uw gezondheidsklachten en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Vanzelfsprekend staan hierbij uw wensen en zorgvraag centraal.

Voor uw eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te brengen:

  • Legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst
  • Onderzoeksuitslagen en diagnoses die door uw huisarts of specialist zijn gesteld (indien van toepassing)

Na het intakegesprek kan eventueel aanvullend laboratorium onderzoek verricht worden.

Een behandeling kan bestaan uit leefstijladviezen en begeleiding op het gebied van voeding, bewegen, ontspanning.

Wij werken op consultatieve basis. Dat betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt voor aanvullende geneeskundige zorg die u bij uw huisarts of specialist niet krijgt. Uw huisarts en/of specialist doen de gewone medische zorg, blijven uw medicatie voorschrijven, verwijzen u door naar een specialist en vragen aanvullende onderzoeken aan. U heeft dus twee of meer artsen naast elkaar. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. Indien u naar ons verwezen bent door uw huisarts of specialist, dan kan deze schriftelijk door ons worden geïnformeerd indien u daar toestemming voor geeft. 

Dr. E. Rouwet

Dr. E. Rouwet

Ellen Rouwet werkte tien jaar als vaatchirurg in het Erasmus MC. Tevens is zij gepromoveerd in de cardiovasculaire fysiologie. Zij heeft uitgebreide ervaring met de inzet van leefstijlinterventies ter behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten, in het bijzonder perifeer arterieel vaatlijden. Ook heeft zij door middel van wetenschappelijke publicaties en als lid van richtlijn commissies bijgedragen aan de ontwikkeling en de praktische toepassing van dit vakgebied. In 2019 verlegde zij haar aandacht van chirurgie naar leefstijlgeneeskunde. Na certificering als lifestyle medicine physician in de VS zette zij een zelfstandig non-profit centrum voor leefstijlgeneeskunde op in Rotterdam. Naast haar werkzaamheden als arts doet zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leefstijlgeneeskunde op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Tarieven

Consult arts 15 min€ 25
Consult arts 30 min€ 50
Consult arts 60 min€ 100

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Zonder tijdige afmelding wordt het no-show tarief (€ 50) in rekening gebracht.

Vergoeding

Zorgverzekeringen kunnen de kosten voor deze zorg vergoeden uit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult/behandeling ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen binnen 14 dagen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van deze zorg, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

N.B.: Indien u overgewicht of obesitas heeft (BMI >25), dan kunt u deze consulten volledig vergoed krijgen vanuit uw basisverzekering in het kader van de gecombineerde leefstijlinterventie voor overgewicht (GLI).