terug naar Gecombineerde leefstijlinterventies

GLI voor overgewicht en obesitas

Volledig vergoed


Er is jammer genoeg geen snelle oplossing voor overgewicht. Gewichtsverliesprogramma's kosten tijd en toewijding. Bovendien vergt het een omschakeling in uw algehele leefpatroon om het bereikte gewichtsverlies te behouden. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen. Voor gunstige gezondheidseffecten is het niet nodig om een slanke den te worden. Het goede nieuws is dat een gewichtsvermindering van 5-10% al een aanzienlijke gezondheidswinst oplevert.

Inhoud

Inhoud

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is gericht op het realiseren van gezondheidswinst en is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico:

 • BMI > 25 in combinatie met co-morbiditeit  (een risicofactor voor hart- en vaatziekten of een ziekte zoals diabetes type 2, slaapapneu of artrose) 
 • BMI > 30 

U kunt hier eenvoudig uw BMI berekenen.

Wij bieden het GLI-programma 'De BeweegKuur' van het Huis voor Beweging aan in samenwerking met de IZER huisartsen-zorggroep in Rotterdam. Dit programma is goedgekeurd door het RIVM.

In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. De GLI is een behandeling die wordt uitgevoerd door een team van zorgprofessionals uit verschillende disciplines: diëtist, fysiotherapeut en leefstijlcoach. Bij De Leefstijlkliniek wordt u in dit traject tevens begeleid door een arts gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde.

Opzet

Opzet

De GLI is een programma van twee jaar dat is gericht op een duurzame gewichtsvermindering en gezonde leefstijl. Bij ons ontvangt u deskundige medische begeleiding waarbij we niet alleen uw gewicht volgen, maar ook uw vitaliteit en relevante lichaamswaarden zoals bloeddruk, cholesterol- en glucosewaarden. Wij leggen de nadruk niet alleen op aanpassing van het voedingspatroon, maar net zo veel op verbetering van uw fysieke conditie. Goed voelen en gezondheid gaan hand in hand.

U start met een intake bij een van onze artsen gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde. Deze brengt uw actuele medische situatie en voorgeschiedenis in kaart, inventariseert waar gezondheidswinst te behalen valt en stelt samen met u een plan op voor gewichtsreductie en gezondheidsbevordering. Vervolgens maakt de fysiotherapeut met u een beweegplan en gaat de diëtist/leefstijlcoach met u aan de slag met een voedingsplan. Ook is een 8-weekse voedingscursus door een van onze artsen onderdeel van dit programma. In verband met de corona-maatregelen wordt deze voedingscursus online verzorgd via live streaming. Daarnaast geeft de fysiotherapeut twee sessies lichaamstraining in een kleine groep.


Jaar 1

 • Intake arts
 • Persoonlijk voedingsplan met diëtist 
 • Persoonlijk beweegplan met fysiotherapeut 
 • 8-weekse voedingscursus
 • 2 sessies lichaamstraining o.l.v. fysiotherapeut 
 • 5 vervolgconsulten diëtist/leefstijlcoach
 • 2 vervolgconsulten arts 

Jaar 2 

 • 4 vervolgconsulten diëtist/leefstijlcoach 
 • 1 vervolgconsult arts

Tarieven

De kosten van De BeweegKuur zoals hierboven beschreven bedragen circa € 800. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de basisverzekering en wordt rechtstreeks door ons bij de verzekeraar gedeclareerd.

Vergoeding

Vanaf 2019 wordt de GLI door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts of internist nodig. Laat u verwijzen; u heeft er profijt van. 


Bekijk ons volledige aanbod "Gecombineerde leefstijlinterventies"