Gedeeltelijk vergoed


Er is ruimschoots bewijs dat leefstijlinterventies het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) verlagen en de de gezondheid bevorderen van mensen met een hart- of vaatziekte. Leefstijlfactoren bepalen 80% van het risico op een hartinfarct en sterfte door HVZ. Dat betekent dat u zelf veel invloed heeft op deze ziekten. Door structurele aanpassingen in uw dagelijkse leefpatroon kunt u veel hart- en vaatproblemen voorkomen en het onderliggende ziekteproces van atherosclerose (slagaderverkalking) remmen.

Inhoud

Het is duidelijk dat interventies gericht op de pijlers van leefstijlgeneeskunde goed kunnen helpen om uw hart- en vaatstelsel te beschermen:

 • veel en verantwoorde fysieke activiteit
 • gezondheidsbevorderend voedingspatroon 
 • vermijding van toxische stoffen zoals tabaksrook
 • stressvermindering 
 • slaap van voldoende kwantiteit en kwaliteit
 • goed gezelschap en sociale steun 

Al 30 jaar geleden is aangetoond dat een leefstijlprogramma waarin deze elementen worden gecombineerd het risicoprofiel voor HVZ wijzigt (o.a. lagere bloeddruk, lager cholesterol, minder diabetes), atherosclerotische plaquevorming (slagaderverkalking) remt en hartinfarcten en beroertes kan voorkomen. Het Dr. Ornish Program for Reversing Heart Disease is het eerste programma waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de progressie van hartaandoeningen stopt door uitgebreide leefstijlveranderingen. Daarom wordt dit in de VS al jaren ingezet en vergoed voor hartrevalidatie. Bijna 90% van de deelnemers aan het Ornish Reversal Program volgt het een jaar later nog steeds. Mensen houden het vol omdat ze zich beter voelen.

Opzet

Opzet

Deelnemers ervaren het programma binnen een kleine, consistente groep van mensen die als gemeenschappelijk doel hebben hun hart- of vaatziekte te remmen en hun algehele gezondheid en welzijn te verbeteren.

Het programma wordt aangeboden door een team van zorgprofessionals die rechtstreeks met deelnemers samenwerken om niet alleen de informatie te verstrekken, maar ook de praktische ondersteuning te bieden die nodig is om leefgewoonten blijvend te veranderen. Ons team bestaat uit twee artsen, een diëtist en een beweegprofessional/fysiotherapeut.  

Het programma duurt 12 weken en bestaat uit: 

 • 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur onder leiding van een van onze artsen
 • individuele medische intake en follow-up
 • individuele begeleiding door een diëtist
 • 2x per week een uur groepstraining onder begeleiding van een arts of fysiotherapeut 

In de wekelijkse groepsbijeenkomsten wordt het Complete Health Improvement Program (CHIP) gevolgd. CHIP is een gestructureerd programma dat is ontworpen om veelvoorkomende chronische ziekten te voorkomen, te stoppen en om te keren. CHIP biedt medisch-inhoudelijke informatie in een toegankelijke stijl met moderne leermiddelen voor volwassenen en combineert dit met methoden voor gewoonteverandering. Het is een krachtig hulpmiddel dat al duizenden deelnemers heeft geholpen om fundamentele veranderingen in leefstijl aan te brengen waarvan bewezen is dat ze werken.

Tarieven

Totaal pakket

 • 8-weeks gezondheidsprogramma (CHIP)
 • 2 medische consulten
 • 5 diëtetiek consulten
 • 2x per week 60 min groepstraining gedurende 12 weken
€ 750 *

 * een deel van dit bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekering:

max € 330 wordt vergoed; € 420 is eigen bijdrage.
Voedingsadvies door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar (€ 180). Uw eigen risico is wel hierop van toepassing. De kosten voor de medische consulten (€ 150) kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico is niet hierop van toepassing.

Vergoeding

Voedingsadvies door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Uw eigen risico is wel hierop van toepassing. Indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ voor cardiovasculair risicomanagement, dan hoeft u geen eigen risico te betalen; uw huisarts kan u hiervoor verwijzen. U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist gebruik maken van dieetadvies. Dit wordt echter niet in alle gevallen vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Soms zijn de eerste drie uur voedingsadvies niet voldoende voor het gewenste resultaat. Extra consulten kunnen eventueel vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

De kosten voor de medische consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen. Na afloop van een consult ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per pin of banktransactie te voldoen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van onze consulten vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

De overige kosten voor dit leefstijlprogramma zijn vooralsnog voor uw eigen rekening. Wij werken er hard aan om deze zorg uit de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed te krijgen. 


Tip: 

Mogelijk komt u in aanmerking voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor overgewicht. Dit is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico:

 • BMI ≥ 25 in combinatie met co-morbiditeit (een risicofactor voor hart- en vaatziekten of een ziekte zoals diabetes type 2, slaapapneu of artrose)
 • BMI ≥ 30 

U kunt hier eenvoudig uw BMI berekenen .

Vanaf 2019 wordt de GLI door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Indien u aan een van deze voorwaarden voldoet, kunt u een verwijzing naar ons vragen bij uw huisarts. Wij stellen uw leefstijlprogramma dan zo samen dat het onderdeel uitmaakt van deze GLI en u het volledig vergoed krijgt.

Bekijk ons volledige aanbod "Gecombineerde leefstijlinterventies"