terug naar overzicht

Behandeling van overgewicht en obesitas (GLI+)

Volledig vergoed


Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op duurzame aanpassing van het voedingspatroon, lichamelijke activiteit, stressregulatie en gedragsverandering is de eerste keus behandeling van overgewicht en obesitas. 

Behandeling van overgewicht en obesitas (GLI+)

Inhoud

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een 2-jarig traject gericht op blijvende gewichtsvermindering en gezondheidswinst op lange termijn. Het is basisverzekerde zorg voor personen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico:

 • BMI ≥ 25 met co-morbiditeit (hypertensie of andere risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu, artrose)
 • BMI ≥ 30

U kunt zelf uw BMI berekenen en uw huisarts om een verwijzing vragen.

De GLI wordt aangeboden in samenwerking met Rijnmond Dokters, de organisatie van Rotterdamse huisartsen. 

Team GLI+

Team GLI+

De GLI+ in ons centrum wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team:

 • Dr. E. Rouwet, arts voor leefstijlgeneeskunde | chirurg niet-praktiserend | wetenschapper
 • Drs. M. Glaubitz, BLCN-geaccrediteerde leefstijlcoach | gedragswetenschapper
 • Drs. I. Cohen, arts voor leefstijlgeneeskunde | anesthesioloog-pijnspecialist
 • Drs. H. van Driel, GZ-psycholoog | psychotherapeut
 • Mw. J. Ghorbanian, diëtist
 • Dhr. J. Broer, diëtist

Voor beweging onder professionele begeleiding werken wij samen met Fysiotherapie Leuvehaven.

Traject GLI+

Traject GLI+

Het traject start met een uitgebreide intake bij drs. M. Glaubitz, BLCN-geaccrediteerd leefstijlcoach en gedragswetenschapper. Tijdens dit gesprek krijgt u ruime gelegenheid om uw verhaal te vertellen en ontvangt u gedetailleerde uitleg over de opzet van de GLI in ons centrum. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een gevalideerde vragenlijst die betrekking heeft op de verschillende leefstijldomeinen: voeding, beweging, roken/alcohol, slaap, stress en psychosociaal welzijn. U wordt verzocht deze lijst thuis serieus in te vullen en mee te nemen naar uw vervolgafspraak bij een van onze artsen.

In deze vervolgafspraak worden uw actuele medische situatie en voorgeschiedenis in kaart gebracht, worden de oorzaken van de gewichtstoename onderzocht en wordt geïnventariseerd waar gezondheidswinst te behalen valt. Zo nodig wordt aanvullend bloedonderzoek verricht. Aan de hand van de uitslagen wordt samen met u een passend plan voor gewichtsreductie en gezondheidsbevordering opgesteld. Hierbij houden we realistische doelen voor ogen, afgestemd op uw behoefte en medische noodzaak. 

Met uw plan op maat gaat u vervolgens aan de slag met de leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en/of groepspsychotherapie. Wij leggen de nadruk niet alleen op aanpassing van het voedingspatroon, maar net zo veel op verbetering van uw fysieke conditie, stressregulatie, slaap en duurzame gedragsverandering. Om het bereikte gewichtsverlies te behouden is een omschakeling in het algehele leefpatroon essentieel.  

Met regelmaat komt u terug bij uw arts voor controle van gewicht, bloeddruk en cholesterol- en glucosewaarden (op indicatie), etc. Zo nodig wordt het plan bijgesteld eventueel in overleg met uw huisarts of verwijzend specialist.

In het eerste jaar heeft u gemiddeld elke 4 weken een afspraak in ons centrum. In het tweede jaar elke 6 weken.

Aanvullende medicatie voor ernstige obesitas

Aanvullende medicatie voor ernstige obesitas

Voor een kleine groep mensen met ernstige obesitas kan aanvullende medicamenteuze behandeling in combinatie met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) geïndiceerd zijn. Sinds 1 april 2022 kan het medicijn liraglutide (Saxenda®) voor een selecte groep patiënten worden vergoed uit het basispakket.

De vergoeding geldt alleen voor mensen die een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • BMI van 35 en hoger met een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose; OF BMI van 40 en hoger
 • Erkende GLI is niet succesvol na één jaar behandeling ondanks actieve inzet van de patiënt
 • Geen diabetes mellitus type 2
 • (Nog) geen indicatie voor bariatrische chirurgie ('maagverkleining')

Saxenda in combinatie met de GLI werkt voor deze geselecteerde groep beter dan de combinatie van GLI en een placebo (neppil). Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat met Saxenda meer mensen minstens 10 procent afvallen dan met een placebo. De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van leven van deze mensen verbetert en dat ziektes die met hun gewicht samenhangen niet verergeren of zelfs minder worden. Behandeling met Saxenda kost ongeveer € 2600 per patiënt per jaar.

Indien na 3 maanden gebruik van Saxenda het gewicht niet met minstens 5 procent is afgenomen, dan dient de medicatie te worden gestopt.

Vergoeding

De GLI voor overgewicht en obesitas wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering, mits u aan de voorwaarden voldoet. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Wel heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts of internist nodig. Voor medicamenteuze behandeling van ernstige obesitas gelden aanvullende voorwaarden zoals hiervoor vermeld.