terug naar overzicht

Overgewicht en obesitas

Volledig vergoed

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op duurzame aanpassing van het voedingspatroon, lichamelijke activiteit, stressregulatie en gedragsverandering is de eerste keus behandeling van overgewicht en obesitas. 

Overgewicht en obesitas

Inhoud

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een 2-jarig traject gericht op blijvende gewichtsvermindering en gezondheidswinst op lange termijn. Het is basisverzekerde zorg voor personen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico:

  • BMI ≥ 25 met co-morbiditeit (hypertensie of andere risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu, artrose)
  • BMI ≥ 30

U kunt zelf uw BMI berekenen en uw huisarts om een verwijzing vragen.

De GLI wordt aangeboden in samenwerking met Rijnmond Dokters, de organisatie van Rotterdamse huisartsen. 

Team GLI

Team GLI

De GLI in ons centrum wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team:

  • Dr. E. Rouwet, arts voor leefstijlgeneeskunde, voormalig vaatchirurg 
  • Drs. M. Glaubitz, BLCN-geaccrediteerde leefstijlcoach
  • Mw. J. Ghorbanian, diëtist

Voor beweging onder professionele begeleiding werken wij samen met Fysiotherapie Leuvehaven.

Traject GLI

Traject GLI

Het traject start met een intake bij de leefstijlcoach. Tijdens dit gesprek krijgt u ruime gelegenheid om uw verhaal te vertellen en ontvangt u gedetailleerde uitleg over de opzet van de GLI in ons centrum. 

In uw vervolgafspraak bij de arts worden uw actuele medische situatie en voorgeschiedenis en de verschillende leefstijldomeinen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt geïnventariseerd waar gezondheidswinst te behalen valt. De arts stelt samen met u een passend plan op voor gewichtsreductie en gezondheidsbevordering. Hierbij houden we realistische doelen voor ogen, afgestemd op uw behoefte en medische noodzaak. 

Met uw plan op maat gaat u vervolgens aan de slag met de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Wij leggen de nadruk niet alleen op aanpassing van het voedingspatroon, maar net zo veel op verbetering van uw fysieke conditie, stressregulatie, slaap en duurzame gedragsverandering. Om het bereikte gewichtsverlies te behouden is een omschakeling in het algehele leefpatroon essentieel.  

Met regelmaat komt u terug bij uw arts voor controle van gewicht, bloeddruk en cholesterol- en glucosewaarden (op indicatie), etc. Zo nodig wordt het plan bijgesteld eventueel in overleg met uw huisarts of verwijzend specialist.

In het eerste jaar heeft u gemiddeld elke 4 weken een afspraak in ons centrum. In het tweede jaar elke 6 weken.

Vergoeding

De GLI voor overgewicht en obesitas wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering, mits u aan de voorwaarden voldoet. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Wel heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts of internist nodig.

Medicamenteuze behandeling van obesitas valt niet onder de GLI.