Chronische gewrichtsklachten

Chronische gewrichtsklachten

Chronische gewrichtsklachten kunnen zich uiten met pijn, bewegingsbeperking of zwelling in een gewricht. Een pijnstiller kan tijdelijk verlichting geven, maar haalt de oorzaak niet weg. Door de oorzaak van de klachten te onderzoeken kan een gerichte behandeling worden gegeven.

Het samenspel van botten, kraakbeen, gewrichtsvloeistof, banden (omgeven door spieren) noemen we een gewricht. Hierdoor is bewegen mogelijk. Elk onderdeel heeft een eigen functie en heeft andere voedingsstoffen nodig.

Als er chronische klachten bestaan, hebben we dan te maken met een “falend” immuunsysteem zoals bij reumatoïde artritis? Of is er sprake van een versnelde “veroudering” of slijtage door een langdurig bestaande laaggradige ontsteking zoals bij artrose? Wat is de invloed van ons microbioom (onze darmbacteriën), onze voedingsgewoonten, voedingsintoleranties, hormonale veranderingen zoals de overgang of stress op het ontstaan van gewrichtsklachten? En hoe bewegen we?

Werkwijze

Werkwijze

De intake is een medisch consult van 60 minuten bestaande uit een uitgebreide anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het doel is om uw gezondheidsklachten en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Vanzelfsprekend staan hierbij uw wensen en zorgvraag centraal.

Voor uw eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te brengen:

  • Legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Medicatielijst
  • Onderzoeksuitslagen en diagnoses die door uw huisarts of specialist zijn gesteld (indien van toepassing)

Na het intakegesprek kan eventueel aanvullend laboratorium onderzoek of een microbioom analyse verricht worden.

Een behandeling kan bestaan uit leefstijladviezen en begeleiding op het gebied van voeding, bewegen, ontspanning, het (tijdelijk) gebruiken van natuurlijke (voedings)stoffen om eventuele tekorten aan te vullen of ter ondersteuning van relevante lichaamsprocessen, mind-body technieken zoals b.v. meditatie/visualisatie om beter met de klachten te leren omgaan of yoga. Verbetering van de kwaliteit van leven staat voorop bij een behandeling en vooral: wat kunt u zelf doen! 

Wij werken op consultatieve basis. Dat betekent dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt voor aanvullende geneeskundige zorg die u bij uw huisarts of specialist niet krijgt. Uw huisarts en/of specialist doen de gewone medische zorg, blijven uw medicatie voorschrijven, verwijzen u door naar een specialist en vragen aanvullende onderzoeken aan. U heeft dus twee of meer artsen naast elkaar. Dat vraagt goede onderlinge afstemming. Indien u naar ons verwezen bent door uw huisarts of specialist, dan kan deze schriftelijk door ons worden geïnformeerd indien u daar toestemming voor geeft. 

Drs. I. Cohen

Drs. I. Cohen

Imca Cohen studeerde geneeskunde en specialiseerde zich in de anesthesiologie. Van 1994 tot 2014 werkte zij als anesthesioloog in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Sinds 2014 werkt zij als freelance anesthesioloog. Daarnaast heeft zij van 2015-2020 bij de Rugpoli gewerkt als anesthesioloog-pijnspecialist; de aantekening pijngeneeskunde behaalde zij in 2017. In 2020 heeft zij zich aangesloten bij De Leefstijlkliniek.

Tarieven

Consult arts 15 min€ 25
Consult arts 30 min€ 50
Consult arts 60 min€ 100

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Zonder tijdige afmelding wordt het no-show tarief (€ 50) in rekening gebracht.

Vergoeding

Zorgverzekeringen kunnen de kosten voor deze zorg vergoeden uit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de voorwaarden in uw polis. Houdt u er rekening mee dat er een maximum vergoeding per jaar en per dag door de verzekeraar wordt toegekend. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden hierop na te lezen.

Na afloop van een consult/behandeling ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze per banktransactie te voldoen binnen 14 dagen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding van deze zorg, dient u zelf onze factuur bij uw zorgverzekeraar te declareren.