Stichting De Leefstijlkliniek

De Leefstijlkliniek is een zelfstandig medisch centrum gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde in Rotterdam. Ons doel is om leefstijlinterventies waarvan is aangetoond dat ze werken voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken. Wij streven een duurzame vorm van geneeskunde na en doen ons best om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom hebben we ons centrum opgezet als een stichting, zonder winstoogmerk. Wij werken met eerlijke prijzen voor hen die voor ons werken en voor hen die van onze diensten gebruik maken.


Onze uitgangspunten

  • No-nonsense leefstijlgeneeskunde. Feiten, geen fabels 
  • Multidisciplinair team van ervaren medisch specialisten en paramedici met tijd, aandacht en kennis over de grenzen van een enkel vakgebied heen
  • Doelgerichte leefstijlprogramma’s gebaseerd op actuele medisch-inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten en gericht op bevordering van zelfmanagement
  • Laagdrempelig intercollegiaal overleg
  • Afspraken ook ’s avonds en in het weekend mogelijk