Over klachten van het bewegingsstelsel

Over klachten van het bewegingsstelsel

Klachten van het bewegingsstelsel (ofwel het bewegingsapparaat) betreffen de spieren, gewrichten, pezen, ligamenten, zenuwen en slijmbeurzen. Ze worden ook aangeduid met de verzamelnaam musculoskeletale aandoeningen. 

Allerlei factoren kunnen deze klachten veroorzaken: verkeerde houding, te veel zitten, ingesleten bewegingspatronen, zwaar lichamelijk werk, een ongeluk of operatie, stress, of sport. Ook kunnen spier-of gewrichtsklachten het gevolg zijn van artrose of andere reumatische aandoeningen. 

Pijn in de rug, nek en schouders

Lage rugpijn is wereldwijd de aandoening met de grootste ziektelast. Van de westerse bevolking maakt 60-90% ten minste één keer in het leven een episode door met lage rugpijn. Naar schatting ontwikkelt 25-50% hiervan chronische rugklachten. Deze klachten leiden niet alleen tot forse beperkingen in het dagelijks leven en de vrije tijd, maar brengen ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: meer dan 1/3 van het aantal verloren werkdagen is te wijten aan rugklachten, pijn aan de nek of de schouders, polsen of handen en peesontstekingen. 

Reumatische aandoeningen

Tot de reumatische aandoeningen behoren ontstekingsreuma (b.v. reumatoïde artritis), artrose, jicht, osteoporose of weke delen-reuma (b.v. fibromyalgie). Eén op de negen Nederlanders heeft een vorm van reuma. Artrose is niet alleen de meest voorkomende maar ook de snelst stijgende chronische aandoening in Nederland die nu al bijna 1,5 miljoen Nederlanders treft. Bij de meeste vormen van reuma zijn de klachten wel te verminderen, maar reuma zelf is nog niet te genezen. Dat betekent dat ruim 2 miljoen Nederlanders dagelijks leven met pijn, stijfheid, vermoeidheid, functiebeperking en een slechtere kwaliteit van leven door hun reuma.

Leefstijl als medicijn

Leefstijl als medicijn

De meeste musculoskeletale aandoeningen ontwikkelen zich traag en kunnen progressief toenemen; ze duiken op als kleine ongemakken en evolueren tot hevige pijnen en functionele beperkingen. Bewegen wordt dan steeds moeilijker en het is lastig om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het is dus zaak om tijdig in te grijpen, zodat u met zo min mogelijk beperkingen en pijn kunt functioneren en recidief klachten kunt voorkomen. Het is belangrijk dat klachten van het bewegingsstelsel worden behandeld in de context van de gehele persoon. Bij het ontstaan of in stand houden van chronische klachten spelen vaak meerdere factoren een rol, zoals andere gezondheidsproblemen of ziekten, overgewicht of chronische stress.


Leefstijlbehandeling van reumatische aandoeningen

Leefstijlgeneeskunde is niet alleen een zinvolle aanvulling op de klinische zorg, maar is zelfs essentieel bij de preventie van bijvoorbeeld osteoporose en artrose. Bij de behandeling van een reumatische aandoening is medicatie van belang voor pijnbestrijding en ontstekingsremming. Daarnaast zijn leefstijlinterventies van belang voor het vertragen van stijfheid, het verminderen van pijn, het behouden van mobiliteit, het verbeteren van fysiek functioneren en het omgaan met chronische pijn en fysieke beperkingen. 

Door een gezond lichaamsgewicht te behouden, niet te roken, uw voedingspatroon aan te passen en regelmatig oefeningen te doen, kunt u de progressie van reumatische aandoeningen positief beïnvloeden. Veel mensen met een reumatische aandoening geven aan dat ze in hun dagelijks leven baat hebben bij een gezonde leefstijl: ze voelen zich fitter, zijn mobieler en hebben minder last van pijn.


Persoonlijk oefenprogramma

Veel musculoskeletale klachten kunnen behandeld worden met behulp van een persoonlijk oefenprogramma onder professionele begeleiding. Vergroting van flexibiliteit, stabiliteit en kracht en correctie van houding en ingesleten bewegingspatronen staan hierbij centraal. Afhankelijk van de persoon kan een goed oefenprogramma bestaan uit spierversterkende oefeningen, gewichtdragende oefeningen ter verbetering van de botdichtheid, conditieoefeningen voor een gezond gewicht en betere conditie, flexibiliteitsoefeningen ter vermindering van stijfheid en vergroting van mobiliteit en balansoefeningen ter voorkoming van vallen. Speciaal ontwikkelde yogatherapie programma’s waarin deze componenten zijn verwerkt, worden in de VS met succes ingezet bij de behandeling van mensen met reumatoïde artritis of andere gewrichtsklachten. 

Gezond gewicht en plantaardige voeding

Een gezond gewicht vermindert het risico op het ontwikkelen van artrose en geeft verlichting van pijn bij artrose. Bovendien verkleint dit de kans op het ontwikkelen van andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Uit onderzoek is gebleken dat plantaardige voeding een gunstig effect heeft op reumatische aandoeningen.   

Stressregulatie

Naast regelmatige ontspanning en een goede nachtrust zijn mind-body interventies zoals yoga en meditatie bewezen nuttig om chronische pijn, stress en depressieve klachten te verminderen.


Voor leefstijlbehandeling van klachten van het bewegingsstelsel kunt u bij ons terecht.

 

Werkwijze

Tijdens een medisch consult van een uur worden uw klachten in kaart gebracht en wordt een lichamelijk onderzoek verricht naar de structuren en factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van uw klachten. Afhankelijk van de gevonden problemen kunnen wij u zelf behandelen met specifieke therapeutische toepassingen van yoga met een solide medische en wetenschappelijke basis (yogatherapie). We gaan met u aan de slag met actieve en passieve mobilisaties, houdingscorrectie, spierversterking en stressregulatie. Zo nodig zullen we u ondersteunen bij gewichtsreductie of stoppen met roken. Ook krijgt u van ons begeleiding bij het aanpassen van uw voedingspatroon.

Bij onvoldoende verbetering verwijzen we u naar een andere geschikte zorgprofessional, zoals orthopedisch chirurg, neuroloog, sportarts of revalidatiearts. Helaas is niet alles behandelbaar. Bij de behandeling van chronische pijn die niet reageert op welke vorm van therapie dan ook, ligt de nadruk op adequate pijnbestrijding, omgaan met de klachten en verbetering van het dagelijks functioneren. Bij onze pijnspecialist bent u daarvoor in goede handen.