terug naar overzicht

Hart- en vaatziekten

Gezonde leefgewoonten zijn uw beste wapen om hart- en vaatziekten te bestrijden. Niet alleen ter preventie, maar ook wanneer u al een probleem met uw hart of bloedvaten heeft, is aanpassing van de leefstijl dé manier om te herstellen en complicaties te voorkomen.

Over hart- en vaatziekten

Over hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) is een algemene term voor aandoeningen die het hart of de bloedvaten betreffen, zoals hartinfarct, beroerte, hartfalen, hartritmestoornis, perifeer vaatlijden (b.v. etalagebenen) en aneurysma (b.v. van de aorta). Nederland telt nu ongeveer 1,5 miljoen personen met HVZ en één op de vier mensen overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 

Leefstijlfactoren bepalen meer dan 80% van het risico op HVZ en sterfte door HVZ: roken, overgewicht, ongezonde voeding, te weinig beweging, te veel stress, te weinig rust, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes. Hart- en vaatziekten kunnen grotendeels worden voorkomen door een gezond leefpatroon. 

Meer weten over hart- en vaatziekten? Kijk dan op de site van de Hartstichting.

Leefstijl als medicijn

Leefstijl als medicijn

Er is ruimschoots bewijs dat met leefstijlinterventies grote winst te behalen valt in de behandeling van HVZ. Dat betekent dat u zelf veel invloed heeft op deze ziekten. Door structurele aanpassingen in uw dagelijkse leefpatroon kunt u veel hart- en vaatproblemen voorkomen en het onderliggende ziekteproces van atherosclerose (slagaderverkalking) remmen.

Als u al een hart- of vaatziekte heeft, kunt u de kans op complicaties verkleinen door niet te roken, veel meer te bewegen, volwaardig en overwegend plantaardig voedsel te eten, niet te zwaar te worden, te leren omgaan met stress en meer rust in uw leven in te bouwen.

De gunstige effecten van leefstijlinterventies voor HVZ zijn aangetoond in talloze onderzoeken. Een aantal voorbeelden:

  • Zelfs mensen met een erfelijke aanleg voor HVZ hebben 50% minder kans op een hartinfarct door een gezonde leefstijl.
  • Fysiek actieve personen hebben 30% minder kans op een hartinfarct. 
  • Vrouwen die zich houden aan de richtlijnen voor gezonde voeding hebben een veel lager risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte en minder kans te overlijden aan HVZ dan vrouwen die geen gezond voedingspatroon volgen.
  • Patiënten die na een hartinfarct een hartrevalidatie programma volgen, verkleinen het risico op een tweede hartinfarct en hebben 35% minder kans te overlijden binnen enkele jaren na hun eerste infarct.
  • Een vegetarisch voedingspatroon halveert de kans op een beroerte. 
  • Gesuperviseerde looptherapie is de behandeling van eerste keus voor patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen); 80% van de patiënten heeft daarna geen dotterbehandeling of vaatoperatie nodig.  

Leefstijlgeneeskunde is dus een essentieel onderdeel van de medische behandeling van mensen met een hart- of vaatziekte of een verhoogd risico daarop.